top of page

Sayın hocam

AcademyGlobal Society, ''çağdaş, bilimsel ve herkese ulaşabilen akademi'' iddiasıyla yola çıkmış bir grup ''gönüllü, idealist'' akademisyenden oluşmaktadır.

Grubumuz bu maksatla kongreler düzenlemekte, yayınlar yapmakta, etkinlik ve çalıştaylar organize etmektedir.

Gerek düzenlemede ve gerekse bilim-hakem kurallarında yeralan akademisyenlerimiz yukarıda belirtilen şiar doğrultusunda faaliyet gelirlerinden herhangi bir pay almamaktadır.  Çalışmalarımız tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Tüm gelir, danışma kurulumuzun yönlendirmesi doğrultusunda eğitim yardımları, sosyal yardımlar, kadın destekleme faaliyetleri, yayın faaliyetleri, ücretsiz kongre düzenleme, eğitim faaliyetleri organize etmede kullanılmaktadır.

Dernekleşme süreci içerisinde bulunan grubumuz, sizlerin de desteklerini beklemektedir.

Huzurlu, mutlu yarınları bugünden hazırlayabilmek için elele verelim.

AcademyGlobal Society

Dear Colleagues and Researchers,

On behalf of the ACADEMY Global Conferences Organizing Committee, we are pleased to announce that  our a/m conferences. The conferences will be organized in HYBRID way, which will allow for both physical and online participation of the attendees.

The Conferences is the premier interdisciplinary forum for students, research scholars, professors, engineers, academicians & scientists to present their latest research results, ideas, developments, and applications from various social sciences and business-related fields. The conference will bring together leading academic scientists, researchers and scholars in the domain of interest from around the world.

Due to an uncertain COVID-19 situation, that resulted in a very difficult travel restriction for most countries and because of still unknown situation the Organizing Committee is also offering Online participation to the event with Virtual Video Presentation option.

Best regards,
Conference Secretary
ACADEMY Global Conferences

Present, Publish, Participate On-site or Online

Note: Full paper submission is optional but highly encouraged.

 

  • STEP 1 (Submit Abstract): The corresponding author must collect and enter the following information for the abstract submission:
    1. Contact data - Correct spelling of first and last name, rank, affiliation, affiliation country
    2. Paper Title - Full paper title for the presentation
    3. Paper Abstract - 250- 400 word abstract.

  • STEP 2 (Acceptance): Following review by editorial board, you will received an Abstract Acceptance notification mail with guidelines to prepare full paper (optional) & conference ID.

  • STEP 3 (Registration): With your abstract/full paper approved, you can now start to register for the conference. EDU Conferences are one of the most affordable academic conferences.

  • STEP 4 (Video/PPT Slide Submission): Your prepared pre-recorded presentation will be streamed live on Zoom at the Conference.

bottom of page