top of page

Sayın hocam

AcademyGlobal Society, ''çağdaş, bilimsel ve herkese ulaşabilen akademi'' iddiasıyla yola çıkmış bir grup ''gönüllü, idealist'' akademisyenden oluşmaktadır.

Grubumuz bu maksatla kongreler düzenlemekte, yayınlar yapmakta, etkinlik ve çalıştaylar organize etmektedir.

Gerek düzenlemede ve gerekse bilim-hakem kurallarında yeralan akademisyenlerimiz yukarıda belirtilen şiar doğrultusunda faaliyet gelirlerinden herhangi bir pay almamaktadır.  Çalışmalarımız tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Tüm gelir, danışma kurulumuzun yönlendirmesi doğrultusunda eğitim yardımları, sosyal yardımlar, kadın destekleme faaliyetleri, yayın faaliyetleri, ücretsiz kongre düzenleme, eğitim faaliyetleri organize etmede kullanılmaktadır.

Dernekleşme süreci içerisinde bulunan grubumuz, sizlerin de desteklerini beklemektedir.

Huzurlu, mutlu yarınları bugünden hazırlayabilmek için elele verelim.

AcademyGlobal Society

bottom of page